Privacy Policy

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Roos met Witte Stippen bvba verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan je vragen en voor het beheer van de website (afhandeling van je bestelling, nieuwsbrief, klantenkaart, inschrijving workshop, inschakelen van diensten zoals make up, kindergrime & gekke kapsels). Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Roos met Witte Stippen bvba erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via email aan te vragen.

Verantwoordelijke van de klantenlijst: 

Babs Vandervoort

Nieuwstraat 128, 2440 Geel (België)

 info @ roosmetwittestippen.be

 0032 (0) 495 61 72 61

Roos met Witte Stippen bvba maakt geen gebruik van je gegevens of deelt je gegevens niet.

Verwerking van gegevens door derden:

Roos met Witte Stippen zal jouw gegevens nooit doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden. Er zijn enkele partijen die uw gegevens, uit noodzaak, van ons ontvangen:

  • Online betalingen worden afgehandeld door onze Payment Service Provider Mollie. Hun privacy verklaring in zake betalingsgegevens kan je hier (link onder plaatsen https://www.mollie.com/nl/privacy) inkijken.
  • Ons boekhoudkantoor
  • My Parcel, onze verzendservice
  • Mailchimp indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief
  • Ons digitale klantenkaartsysteem Loyalty

 

Roos met Witte Stippen treft maatregelen om zich naar de normen van de privacywetgeving te schikken opdat uw persoonsgegevens niet worden prijs gegeven aan derden. Wij verzamelen alle gegevens op een beveiligd netwerk via Lightspeed en verzekeren ons ervan dat alle gegevens confidentieel blijven, tenzij wij bij wet verplicht worden de gegevens mee te delen, hetzij op basis van bestaande hetzij op basis van toekomstige wetgeving.

 

Op het ogenblik dat je jezelf inschrijft op onze webshop of wanneer je een product aankoopt, verzoeken wij je om jouw persoonsgegevens te verstrekken zoals je naam, emailadres, facturatieadres, leveringsadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om je bestelling in goede banen te leiden en de diensten te leveren die je als klant nodig hebt.

Mogelijks zal je van tijd tot tijd van ons nieuwsbrieven ontvangen op het emailadres dat je hebt opgegeven bij de inschrijving op onze webshop. Dit doen we om je te informeren omtrent onze producten en promoties. Ook zal je emails ontvangen ter bevestiging van uw bestelling en nadien van de verzending ervan.

Wij gebruiken cookies om uw aankoopsessie te volgen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op de harde schijf van uw computer plaatst teneinde bepaalde gegevens te bewaren over uw aankoopsessie en ons te helpen om uw computer te identificeren. Indien de huidige instelling van uw computer deze cookies weigert zal U niet in de mogelijkheid zijn onze website te gebruiken. Deze cookies brengen in geen geval schade toe aan uw computer. Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Roos met witte stippen erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving.